Popis panelu modelové železnice H0

obrázek1

Panel modelové železnice se nachází v Dopravním sále SPŠSaD Děčín. Rozhodnutí o stavbě modelu padlo v roce 1994 a slouží k výuce studentů dopravních směrů i pro činnost železničního modelářského kroužku a prezentaci školy v rámci dnů "otevřených dveří". Výstavbu dopravního sálu ekonomicky zajišťovala SPŠSaD a Rada rodičů při SPŠSaD o.s. Stavba trvala téměř 7 let, odpracováno bylo 3100 hodin a podílelo se na ní průběžně 42 členů modelářského kroužku pod vedením učitele odborných předmětů Ing. Jindřicha Tuzara.

obrázek2

Na kolejišti se nachází 1 hlavní, 2 vedlejší a 1 odbočná trať. Náměty tratí jsou fiktivní a postaveny tak, aby se dala částečně simulovat i v mimořádných situacích skutečná práce výpravčích, signalistů, výhybkářů i strojvedoucích. Pro hlavní železniční stanici byl vytvořen staniční řád a na kolejišti se dá realizovat plnění grafikonu vlakové dopravy. Po jedné straně dopravního sálu jsou vybudovány buňky – dopravny, které mají centrální ovládací panely pro stavění návěstidel a pro analogové řízení jízdy vlaků. Vše je kabeláží propojeno do kolejových obvodů na panelu.

obrázek3

Model je postaven v měřítku 1:87 na třech dřevotřískových deskách, kde jedna je výškově přesazena, rozchod kolejí H0 činí 16,5mm. Rozměry panelu jsou 7,4x3,7m, což představuje plochu necelých 25m2. Celkem bylo na podloží z plsti položeno 87,45m kolejí PIKO a PILZ, z toho 53 ks výhybek. Napájení kolejiště zajišťují čtyři napáječe PIKO FZ 1. Trakční vedení na hlavní trati je z důvodu manipulací v panelu pouze naznačeno trakčními podpěrami.

obrázek4

Krajina je namodelována jednak na kostru s jemným pletivem a papírovým laminováním, jednak je použit polystyren. Finální úprava je provedena posypy firmy NOCH. Celý model je po obvodu chráněn odnímatelným plexisklem, proti prachu igelitovou folií.

Na modelu se nachází 7 nádraží, 2 zastávky, 1 skryté nádraží, 3 depa kolejových vozidel, 44 světelných návěstidel HOSAM, 7 tunelů, 6 mostů, 9 silničních přejezdů, mnoho železničních i silničních vozidel, 83 různých staveb a velké množství ručně vyráběných keřů, listnatých stromů i jehličnanů. V krajině je instalována řada modelových detailů i elektronických doplňků.