Popis panelu modelové železnice H0 + H0e

obrázek1

Panel se nachází v budově školy SPŠSaD Děčín, Slovanská 1000/55 a má rozměry 585x183cm, což představuje plochu necelých 11m2.

Majitelem, autorem námětu i stavitelem modelu, napodobujícího provoz bývalých ČSD v období 70. a 80. let minulého století, je učitel odborných předmětů oboru Elektrická trakce v dopravě Ing. Jindřich Tuzar. Stavba nepřenosného modelu trvala i s přestávkami cca 10 let. Původním záměrem bylo postavit model pro syny, ale ti postupem času dali přednost sportu a tak v současné době slouží k prezentaci školy při různých akcích i k výuce odborných předmětů.

obrázek2

Model má měřítko 1:87 a rozchod použitého kolejiva HO od firmy ROCO činí 16,5mm, pro úzkorozchodnou dráhu HOe 9mm. Na modelovém kolejišti je postavena 1 hlavní elektrifikovaná, 1 vedlejší a 1 úzkorozchodná trať s úvraťovou stanicí. Celkem bylo položeno 56,2m kolejiva, z toho 47,4m a 27 ks výhybek rozchodu HO a 8,8m a 8 ks výhybek rozchodu HOe.

Na tratích se nachází celkem 6 nádraží, 1 lokomotivní depo se třemi stáními, 1 úzkorozchodná remíza, 6 stavědel, 2 hradla, 1 zastávka, 7 vleček, 6 mostů, 4 tunely, 8 silničních přejezdů, 24 dvouznakých světelných LED návěstidel a 11 předvěstí od firmy HOSAM.

obrázek3

Kolejové obvody jsou napájeny třemi ovladači PIKO FZ1, řízení je analogové z centrálního výsuvného ovládacího pultu, jenž je osazen zdroji, přepínači, tlačítky a kontrolními LED diodami. Deska pultu nese grafické znázornění všech tratí, které je kresleno v programu CADKEY a kryto plexisklem. Zvláštností modelu jsou názvy stanic se jmény městských čtvrtí Děčína.

Základ panelu tvoří tři sesazené masivní dřevěné rámy pokryté dřevotřískovými deskami. Hranoly rámové konstrukce mají zespodu výřezy pro snadné vedení elektrické instalace. Horní patro je rovněž z dřevotřískové desky, která je uložena na nakolíkovaných hranolech. Zepředu je celý panel osazen zakončovací lištou a ochranným plexisklem, zezadu je připevněn lehký rám pro uložení sololitových panelů opatřených plátnem s kresleným panoramatem krajiny, které opticky zvětšuje hloubku modelu. V zadní spodní části jsou umístěny zakrytované otvory do vnitřních prostor tunelů. Proti prachu je odstavený panel chráněn igelitovou folií.

obrázek4

Kolejivo je uloženo na pruhy geotextilie, která modeluje traťový svršek včetně štěrku a zároveň je docíleno odhlučnění jízdy vlaků po dřevotřískové desce. Stoupání tratí jsou provedena pomocí nakolíkovaných hranolů s opracovanými lištami, čímž je zaručena dostatečná tuhost a pevnost náspů pro pokládku kolejiva. Profilové kolejivo a jeho pečlivé uložení je zárukou kvalitní jízdy souprav po kolejišti.

Krajina je modelována z pěnového polystyrenu z důvodu jeho dobré opracovatelnosti, především lze poměrně solidně ztvárnit skály a dobře se do něj připevňují stromy. Polystyren je lepen disperzním lepidlem (Herkules), spáry vrstevnic dotmeleny směsí z jemných ubrousků, lepidla a latexové barvy. Skelet krajiny je obarven základovým latexovým nátěrem a travní porost je proveden posypy firmy NOCH různých odstínů, místy doplněn molitanovými posypy, foliážemi, mechy a lišejníky. Celkově je model bohatě zalesněn. Listnaté stromy a keře jsou ručně modelované z tenkých drátků a nalepenou molitanovou drtí. Jehličnany jsou převážně ruční výroby a z části i tovární výroby.

obrázek5

Řeka je namodelována několika nátěrovými vrstvami nitrolakem Celolesk. Portály tunelů a opěrné zdi jsou z továrních výlisků nebo z ražených modelářských listů. Silnice s dělicí čárou jsou imitovány nátěrem tmavé latexové barvy. Příhradová konstrukce mostu je slepena z leteckých modelářských nosníků a unese bez průhybu i nejtěžší model lokomotivy. Polokompenzované trakční trolejové vedení je tovární výroby a není pod napětím.

Pro provoz kolejiště jsou k dispozici většinou ručně zhotovená česká hnací vozidla v původních nátěrech z výroby a množství železničních vozů. Dále je na modelu celá řada objektů a doplňků v měřítku HO, např. automobily, figurky osob a zvířat, stavby budov, nádražní sklady, závorářské stanoviště, traťová distance, továrna, zahradnictví, kostel, hřbitov s osvětlenými hroby, štěrkový lom, rudný důl s kolejovou drážkou, pila, hájovna, selská usedlost, rozestavěný rodinný dům, vinohrad, mlýn s funkčním mlýnským kolem, osvětlení budov i ulic, různá elektronická zařízení aj.